Pasek wideo

Loading...

czwartek, 11 sierpnia 2016

Kartka z kalendarza - Dzień Pracoholików


Witajcie serdecznie po krótkiej przerwie. Cóż? - złośliwość "rzeczy martwych" - laptopa. Już naprawiony - dzięki p. Piotrowi i można już blogować...
                       Z serdecznym pozdrowieniem dla wszystkich. 
Z okazji Dnia Pracoholików - życzenia tym, którzy
"zapamiętują" się w pracy. Pamiętajcie, że czasem warto 
i trzeba odpocząć! Poza tym w życiu jest czas na......

                                     "Wszystko ma swój czas,
                                       i jest wyznaczona godzina
                                       na wszystkie sprawy pod niebem
                                       Jest czas [...]
                                       czas rzucania kamieni
                                       i czas ich zbierania [...]
                                                                      - Księga Koheleta

...czasem warto i trzeba odpocząć..o, choćby popatrzeć na kwiaty- zdjęcie: AR

Kilka cytatów o pracy wybranych z:https://www.cytaty.info/temat/praca.htm

"Jeśli a oz­nacza szczęście, to a = x + y + z; x - to pra­ca, y - roz­rywki, z - umiejętność trzy­mania języ­ka za zębami. - Albert Einstein


"W na­turze ludzkiej leży, że od­poczy­nek po jed­nej pra­cy znaj­du­jemy tyl­ko w pra­cy innej" - Anatol France (François Anatole Thibault)

"Nie trać cza­su na kry­tyko­wanie in­nych, ga­nienie ich dzieł; pra­cuj nad swoim, poświęcaj mu wszys­tkie godzi­ny. Reszta to czcza ga­dani­na al­bo wy­mysł. Trzy­maj się te­go, co w to­bie praw­dzi­we al­bo na­wet „wieczne”. - "Emil Cioran

"Pra­ca uod­parnia na ból". - Cyceron

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszam do komentowania.