Pasek wideo

Loading...

środa, 7 grudnia 2016

Epistolografii c.d.

                                          
http://mm.pwn.pl/ency/jpg/583/1m/p03i3469.jpgSłowo list zastępowane było często nazwą epistoła, łac. epistole (list), z gr. epistole (wiadomość). Powstała nowa dziedzina piśmiennictwa, sztuka pisania listów zwana epistolografią. Epistolografia:                   
1. Dziedzina piśmiennictwa, dział literatury obejmujący utwory napisane w formie listów.
2. Sztuka pisania listów według zasad przyjętych w kulturze danej epoki.

Tak więc przesyłano do siebie listy, wiadomości, różnego rodzaju komunikaty. Powstała kategoria nadawców i odbiorców. Nadawca - ten, kto wysyła coś (np. list, przesyłkę) za pośrednictwem poczty, kolei. Zdarzało się, że i gołębi - ten temat też jest zajmujący... Nadawca listu, paczki. adres nadawcy.

Odbiorca - człowiek upoważniony do odbioru czegoś, odbierający coś. Masowy  odbiorca. Indywidualni odbiorcy. Nadać można listem zwykłym, poleconym, priorytetem itp. Wracając do literatury... Zarówno w literaturze światowej jak i polskiej znajdujemy wiele utworów napisanych w formie listów. Są one bogatym źródłem do poznania dziejów, działalności,  życia ich autorów i im współcześnie żyjących. Źródłem do poznania działalności misjonarsko-literackiej św. Pawła są jego listy. Rzymski mąż stanu i świetny mówca Cyceron, zostawił po sobie korespondencję, traktaty, które do dziś wywierają znaczący wpływ na styl myślenia współczesnych. francuski prawnik, myśliciel społeczny i pisarz polityczny Monteskiusz, zasłynął publikacją Listów perskich. arcydziełem literatury pięknej jest także korespondencja Piotra Abelarda-filozofa i nauczyciela żyjącego w latach (ok. 1079-1142). Dzięki wspomnianej korespondencji poznajemy losy tragicznej miłości wielkiego uczonego i jego pięknej uczennicy Heloizy.
   Prawie jedenaście lat trwała wymiana listów między autorem Fausta, Johannem W. Goethem, a autorem Zbójców Friedrichem von Schillerem. Zachowało się tysiąc sześć listów w okresie od 14.06.1794 do śmierci Schillera w 1805 roku. W dziejach naszej kultury zjawiskiem wyjątkowym jest twórczość epistolograficzna wielkiego poety romantyzmu - Zygmunta Krasińskiego. Prawie trzy i pół tysiąca odnalezionych do dziś listów skierowanych do stu pięćdziesięciu ośmiu adresatów to imponujący dorobek. wśród adresatów jest angielski publicysta, serdeczny przyjaciel Krasińskiego w okresie genewskim - Henry Reeve (1813-1895).
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszam do komentowania.